דילוג לתוכן העיקרי

"כבוש הריהו כמבושל" - האומנם?

דגים שמתו באקווריום, האם שהייתם במים יחד עם טמאים שמתו תאסור אכילת הטהורים משום כבישה?

היש הבדל בדין אם האקווריום מכיל מי ים מלוחים ולא מי ברז הניתנים לשתיה?

האם יש סתירה בדברי הרמב"ם בהלכות מאכלות אסורות לבין דבריו בהלכות שבת?