מהן המשמעויות המעשיות של הכלל "הכל מוכן לשבת"?

שמן הנסחט מקורת בית הבד במהלך השבת האם הינו מוקצה ואסור בטלטול?

ומה דינם של ענבים או תאנים המונחים לייבוש, האם אסורים או מותרים בטלטול בשבת?

האם בשבת מותרת אכילת עראי של פרות תלושים הנמצאים בארגזים בשדה?

תאריך: 
25/10/08 כ"ו תשרי התשס"ט
x

Audio Playlist