תרגום פסוקי התוכחה בתורה - כן או לא?

מהם המקורות של הנוהגים לתרגם את פסוקי התוכחה?

מדוע מרן הרב קארו כתב את דיני המתורגמן למרות שמנהג זה נשמר רק בקרב יהדות תימן?

איך התגלגלו למנהג שלא לתרגם פסוקים אלו וכיצד התייחסו אליו רבני תימן ובכללם מהרי"ץ?

תאריך: 
23/09/08 כ"ג אלול התשס"ח
x

Audio Playlist