דילוג לתוכן העיקרי

האם שמיטת כספים חלה על דמי חבר וחיובי מיסים לרשויות?

האם לאור דרישת החוב של אותם רשויות נחשב הדבר כזקיפת החוב כמלוה ואז יחולו עליהם דיני שמיטת כספים?

האם ניתן לראות חיובים אלו שבאים מכח ציבור ורבונות ולא כשותפויות שניתן לדון אותם כ"אחיך"?

מה עם נדרים והתחייבויות לבתי כנסת, האם ניתן להשוות אותן להקדש ואז לא יחולו עליהם דיני שמיטת כספים?