דילוג לתוכן העיקרי

חדרי משרדים הסגורים באמצעות דלתות זכוכית-האם חייבים במזוזה?

האם חסרונם של שתי עמודים (מזוזות) ומשקוף על גביהם בכניסה לחדר פוטר ממזוזה?

האם עמודים התומכים תקרה נחשבים מזוזות פוטרים החדר או המרפסת מקביעת מזוזה?

האם קביעת מזוזה במקומות כאלו מיותר ועלולים להכשל באיסור ברכה לבטלה?