דילוג לתוכן העיקרי

ברורים בברכת "הגומל" לשיטת הרמב"ם - מו"ר הרב רצון ערוסי יצ"ו

האם קטן חייב בברכת הגומל לפחות מדין חינוך או שאביו יברך במקומו?

מדוע קהילת יהודי תימן שללה חיוב ברכת הגומל מהאשה אפילו לאחר לידה?

מה המיוחד בברכה זו המחייבת אמירה דוקא בפני עשרה מישראל כאשר לפחות שנים מהם תלמידי חכמים?