דילוג לתוכן העיקרי

ר"ח אלול שחל ביום ראשון - במה מפטירין בשבת שלפניו?

האם "עניה סוערה" לפי שבע דנחמתא או "מחר חודש" לפי דין התלמוד?

מדוע בתלמוד התמודדו עם בעיה דומה של ר"ח אב שחל בשבת ואילו שאלתנו לא נדונה כלל בתלמוד?

האם יש הבדל במדרג ורמת החיוב של תלת דפורענותא ביחס לשבע דנחמתא? מהי השתלשלות המנהגים בנדון בין העדות השונות?