הזדמנו לאכול על שולחן אחד-האם מצטרפים לזימון למרות שחלק מהם אוכלים ארוחה האסורה לאחרים?

מה משמעות ההלכה: שלושה שאכלו כאחד-האם הפת בלבד מצרפת או ישנו צורך באחדות באמצעות שאר המאכלים?

חלק אכלו מאכלי חלב וחלק אכלו מאכלי בשר, תוך קביעת סימנים שימנעו ערבוב ומכשול - האם יצטרפו לזימון?
כנ"ל לגבי המצבים הבאים: אנשים שהדירו הנאה מחברו ויושבים לאכול כאחד או אכילת פת גוי כשאחד מהם נזהר בפת גוי וחבירו אינו מקפיד בכך וכד' - האם מצטרפים לזימון? מדוע הרמב"ם אינו מתייחס בהלכות ברכות למצבים הנ"ל?

תגיות: 
תאריך: 
08/06/08 ה' סיון התשס"ח
x

Audio Playlist