מי שידו מגובסת- האם חייב להניח תפילין של יד?

האם דיני חציצה חלים בין בתפילין של ראש ובין בתפילין של יד?

מה ניתן ללמוד מדיני הכהנים שהיו פטורים מלהניח תפילין של יד?

האם בגלל גדרי חציצה או עקב ההלכה שהעוסק במצוה פטור מן המצוה?

האם יניח התפילין בלא ברכה או יניחן בידו האחרת?

תגיות: 
תאריך: 
10/06/08 ז' סיון התשס"ח
x

Audio Playlist