האם מפגש בין קרובי משפחה לאחר 30 יום מחייבת ברכת שהחיינו או שהינה מוגבלת לחברים בלבד?

האם הברכה היא במפגש בין נשים או דווקא חברים גברים שפגשו זה את זה לאחר חודש ימים?
האם במפגש כזה מתחייבים בברכה זו גם עם חברים על בסיס עסקי וכד'?
אם במשך החודש התבטא הקשר בטלפונים, מכתבים וכיו"ב האם גם אז יתחייב בברכת שהחיינו בעת המפגש ביניהם?

תגיות: 
תאריך: 
05/06/08 ב' סיון התשס"ח
x

Audio Playlist