יום ירושלים -מהם החיובים ההלכתיים כיום, הנובעים מקדושת ירושלים?

האם לא נתבטלה קדושת ירושלים עקב הכיבוש של הגויים? כיצד יש לנהוג בדיני מעשר שני בירושלים שבין החומות?
האם דיני שביעית בזה"ז חלים בירושלים מדרבנן כא"י או בגלל קדושתה היתרה יחולו דינים אלו מדאורייתא?
האם מבחינה הלכתית ישנו איסור גורף להכנס לכל חלקי הר הבית?
השיעור הועבר בשנת התשס"ח

תאריך: 
02/06/08 כ"ח אייר התשס"ח
x

Audio Playlist