האם ישנו איסור מקביל ל-"אותו ואת בנו" גם בעופות?

מדוע כלל הרמב"ם הלכות שילוח הקן בהלכות שחיטה? האם מצות שילוח האם היא רק באיסור לנתק את האם מהבנים?

"שלח תשלח", האם מדובר ב"קום ועשה" או כ"לאו הניתק לעשה" כתיקון ל"לא תקח האם על הבנים"?

מהו הטעם של הפוסקים הסוברים שמדובר בצווי עשה שיש לרדוף אחריו ע"מ לקיימו?

תגיות: 
תאריך: 
01/06/08 כ"ז אייר התשס"ח
x

Audio Playlist