דילוג לתוכן העיקרי

היש אסור להעביר המעדר מיד ליד, בעת כיסוי הקבר בעפר?

מה מקור המנהג הזה והאם היה נהוג גם בקרב יהדות תימן?

האם מדובר במנהג ברמת: "מאן דקפיד קפדינן בהדיה ..."?

האם חששו הפוסקים למה שכתבה הגמרא "אל יפתח אדם פיו לשטן" או למה שאמרו "ברית כרותה לשפתים"? 

עד כמה ואת מי מחייב מנהג ברמה שכזאת - מהם כללי הפסיקה במקרים שכאלו?

כיצד יפעל במקרה שכזה מי שאינו אמון על מנהג זה?