דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר להטמין בין השמשות תבשיל שנתבשל בתנור האמור להתכבות ע"י שעון במשך השבת?

מהם המצבים הנכללים בגזירת איסור הטמנה בשבת? האם ניתן ללמוד מתאורי חכמי ישראל בהטמנה לתנורים המודרניים שבימינו?

האם גזירת הטמנה הינה רק במצב שהתבשיל מלופף בחומרים שמוסיפים חום?

מדוע גזרו חכמים לאסור הטמנה מערב שבת והלוא לא נאסרה השהייה על האש באותו פרק זמן?