דילוג לתוכן העיקרי

השתטחות על קברי צדיקים - חיזוק או פגיעה באמונה בקב"ה?

מה עשה כלב כשפרש מהמרגלים והלך להשתטח על קברי אבות האומה?

האם ישנם מצבים הלכתיים שנזקקים לעלות לקברות הצדיקים? אם כן, מה התרומה של הפעילות הזו לחיזוק האמונה?

כיצד ניתן לנתב את הנהירה ההמונית של הציבור הרחב לקברות הצדיקים ללימוד הכללים ההלכתיים הנכונים בעת שכזו תוך בלימת השפעת התופעות השליליות הנגרמות בביקורים אלו?