דילוג לתוכן העיקרי

מה מותר ומה אסור לאכול סמוך למנחה בערב הפסח?

האם יש לבטל לימוד התורה בשבת אחה"צ בגלל הקדמת תפילת מנחה לצורך אכילת סעודה שלישית?

האם לשיטת המתירים לאכול מצה עשירה יוכלו לאכול אותה גם אחרי מנחה קטנה האם לחילופין מותר לאכול פירות ירקות וקטניות ללא הגבלה בפרק זמן זה?