דילוג לתוכן העיקרי

פסח שחל בשבת – האם תיאסר עשיית מלאכה מחצות היום כבר ביום שישי?

הנימוק לדעת הרמב"ם לאיסור זה בגלל שבאותו יום יש חגיגה וקרבן פסח ונחשב כמו יו"ט. ובימינו שאין חגיגה וקרבן פסח – האם לא יחול איסור זה?

האם נמשוך את האיסור הזה שחל ערב פסח רגיל גם ליום קודם כשמדובר בפסח שחל בשבת?