דילוג לתוכן העיקרי

האם יש לחשוש מאכילת בשר צלי בליל הסדר בימינו?

האם עלול להחשב כאוכל קדשים בחוץ או מותר לאכול אפילו כבש שלם בתנאים מסוימים?

האם אוכלים קרבן חגיגה בכל מקרה בנוסף לכבש הפסח?

איזה תבשילין מביאין לשולחן כזכר לקרבן הפסח וקרבן החגיגה?