"אללה הוא אכבר" – האם מותר למחוק כיתובית שכזו?

כיצד יש להתייחס למונח "אללה" – האם שם שיש בו קדושה?

האם מותר להזכיר שם זה גם במקומות המטונפים? האם יש קשר למה שאנו אומרים בתפילה "ה' הגדול"?

תגיות: 
תאריך: 
28/03/08 כ"א אדר ב' התשס"ח
x

Audio Playlist