מי סופג ההפסד מ"חמץ שעבר עליו הפסח" - הבעלים או השומר?

האם האיסור חל גם על כסף המתקבל ממכירת "חמץ שעבר עליו הפסח" לגוי?

האם שומר הפקדון יחוייב בתשלומי נזק בגלל שלא טרח להודיע לבעלים או למכור החמץ לפני זמן האיסור?

מה יהיה הדין כנ"ל במקרה של מכירה כאשר המוכר מוכן לקבל חזרה את יתרת החמץ הבלתי מנוצל?

תאריך: 
27/03/08 כ' אדר ב' התשס"ח
x

Audio Playlist