דילוג לתוכן העיקרי

כלב שנכנס לחצר השכן וטרף כבש, האם יתחייבו הבעלים בנזק שלם?

באילו תנאים יתחייב רק חצי נזק בתורת קנס? מה יעשה הניזק בחו"ל, ששם לא ניתן לחייב בקנסות?
האם הקדמת האכלת הבהמה לארוחתו כוללת גם את הכלב למרות שהמגדל חיה רעה הריהו ב"ארור"?
האם מותר לגדל כלבים וחתולים כחיות מחמד ושעשועים?