דילוג לתוכן העיקרי

כיצד יש להכשיר כלי זכוכית לפסח?

כנהכשרה מחלב לבשר ושאר מאכלות אסורות
האם יש לחשוש לשיטה המחמירה שמתייחסת אליהם ככלי חרס?

לשיטה המקלה בגלל חלקותן - מה הדין לכלי נירוסטה?