דילוג לתוכן העיקרי

האם ברכת הגפן לברית המילה עולה לטעימת מגדנות בשבת?

האם אין חשש ל"קידוש שאינו במקום סעודה"?

מה עם הפסק שאר בקשות עד לשתיית היין?

האם שתיית "הקידוש" פוטרת מברכה שאר משקין הבאים אחריה?