דילוג לתוכן העיקרי

האם ניתן להכשיר לפסח כלי חרס ע"י שריה במים מעת לעת?

שאלה זו הינה אליבא דהפוסקים שניתן להכשיר כלי זכוכית בדרך זו. האם בליעת הכלי נובעת מהשיטה הגורסת: "כבוש כמבושל"?

מה ההבדל בין הכשרת כלים לפסח לבין הכשרת כלים שהכילו יין נסך?

הערה: הציטוט בתחילת דברי הרב מ"ילקוט יוסף". לצערנו, השניות הראשונות בדברי הרב לא הוקלטו.