האם ניתן להכשיר לפסח כלי חרס ע"י שריה במים מעת לעת?

שאלה זו הינה אליבא דהפוסקים שניתן להכשיר כלי זכוכית בדרך זו. האם בליעת הכלי נובעת מהשיטה הגורסת: "כבוש כמבושל"?

מה ההבדל בין הכשרת כלים לפסח לבין הכשרת כלים שהכילו יין נסך?

הערה: הציטוט בתחילת דברי הרב מ"ילקוט יוסף". לצערנו, השניות הראשונות בדברי הרב לא הוקלטו.

תגיות: 
תאריך: 
16/01/08 ט' שבט התשס"ח
x

Audio Playlist