האם מילה משותפת, ע"י שני מוהלים, דוחה שבת?

האם נחשב "חצי מצוה" שלכאורה לא תדחה שבת?

היש להעדיף בשבת מוהל מיומן על פני אבי הנימול? מה עם: "מצוה בו יותר מבשלוחו"?

תגיות: 
תאריך: 
18/01/08 י"א שבט התשס"ח
x

Audio Playlist