דילוג לתוכן העיקרי

גדרי חיוב וגדרי מצוה בשימוש בסוכה וכן התייחסות לסוגיית האירוח בשנת השמיטה