הקדמת הרמב''ם לפרק חלק במסכת סנהדרין שיעור 5 בפירוש המשנה

בלי תרגום עמ' קמ' עם התרגום עמ' רט

תאריך: 
03/05/20 ט' אייר התש"פ
x

Audio Playlist