דילוג לתוכן העיקרי

הכנס השנתי העולמי ה 29 לדיני ממונות ומשפט עברי מושבים ה-ז

יום חמישי יא' שבט (2020.2.6) 10:00-11:00 | חמישי מושב יו"ר: מר שלמה תנעמי, חבר מועצות דתיות 20:10-00:10 הרב ישראל גליקמן, אב"ד לגיור, ראש כולל ומייסד קהילת 'דרכי נועם' | פרסום מגמתי על אדם שאסור לו להגיב 40:10-20:10 הרב שלמה דיכובסקי, חבר בית הדין הרבני הגדול לשעבר | שימוש ב"שיימינג" )ביוש( בעבודת בית הדין 00:11-40:10 הרב אריאל בראלי, רב היישוב 'בית אל' וראש מכון 'משפט לעם' | תביעה על השמצה בקבוצת ווטסאפ 11:00-12:00 | שישי מושב יו"ר: עו"ד יאיר רביבו, ראש העיר לוד 20:11-00:11 הרב חיים זיידמן, עוזר הלכתי, ביה"ד האזורי נתניה | נזק בעקבות העברת מידע לחברת ביטוח 40:11-20:11 הרב ניר אביב, אב"ד ב"ד כוכב יעקב, איגוד בי"ד לממונות | תביעת דיבה על לשון הרע שהופץ בקבוצת ווטסאפ ופורום יישובי 00:12-40:11 הרב אליעזר שמחה וייס, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל | דין החושף פרטי "גולש" שכתב "טוקבק" הכולל לשון הרע או דברי ביזוי 12:00-13:00 | שביעי מושב יו"ר: עו"ד יצחק נטוביץ, משנה ליו"ר לשכת עורכי הדין 20:12-00:12 הרב חיים וידאל, חבר בית הדין הרבני ירושלים | שימוש באמצעי מדיה אלקטרונית לצורך קיום דיון 40:12-20:12 הרב פרופ' נחום רקובר, מורשת המשפט בישראל, מומחה בחקר המשפט העברי | "ביישו בדברים פטור" - האמנם? 00:13-40:12 הרב יוסף שיינין, רב העיר אשדוד ואב"ד לממונות | תביעה על הכפשה בתקשורת שגרמה להפסד ממון