כיבוד אב ואם ומוראם בהלכה

מקורות:
גמרא, קידושין, ל, ב, ואילך
רמב"ם, הל' ממרים

תאריך: 
13/02/20 י"ח שבט התש"פ
x

Audio Playlist