שו''ת בנושא חנוכה

שאלות בנושא הלכות חנוכה – תשובות הרב ערוסי

1. מי שמתגורר בקומות גבוהות לדעת הרב ידליק את הנרות בפתח של הבניין בברכה, ומומלץ מאוד שידליק גם בפתח ביתו או בביתו בלי ברכה.
2. במוצאי שבת ידליק את הנרות מיד עם צאת השבת (לפי זמני הלוח) בהסתמך על שיטה שהובאה בתשובות הגאונים שזמן ההדלקה הוא כשעה. ומאחר שרבנו כתב כחצי שעה או יותר, הרי שיש לנו פסק זמן עד כשלושת רבעי שעה.
3. הדלקת נרות לאחר הזמן משום מראית העין – אם הנרות כבו בתוך זמן ההדלקה אין חובה לחזור ולהדליקם משום מראית העין, מאחר שאמרו חכמים "כבתה אין זקוק לה".
4. סדר ההדלקה – ביום הראשון מדליק את הנר השמאלי. בשאר הימים מתחיל מהנר הימני ומדליק את שאר הנרות. כללו של דבר, מהימין לשמאל.
5. מי שאשתו בירכה ביום הראשון, לא יברך שהחיינו ביום השני. כי ברכת שהחיינו על חנוכה היא על המצווה המתחדשת, ולא על הזמן, כי אין קדושה לימי החנוכה, ואשתו כבר הוציאה אותו ידי חובה.
6. משפחה שמתארחת בזמן הדלקת נרות תשתתף עם בעל הבית בפרוטות או שיזכו עבורם חלק בשמן/נרות.
7. משפחה שנמצאת בנסיעה בזמן הדלק נרות – תעצור במסעדה או תחנת דלק כדי להדליק (אך לא תדליק בדרך). ותישאר בזמן ההדלקה במקום ההדלקה כחצי שעה, כי זה ביתה לאותה הדלקה.

תגיות: 
תאריך: 
21/12/19 כ"ג כסלו התש"פ
x

Audio Playlist