דילוג לתוכן העיקרי

כמה שאלות בנוגע לברית מילה [חולי, דחוי - כיוון דאידחי אידחי? חילול שבת וכד']