דילוג לתוכן העיקרי

התיתכן מצוות עשה להאמין?

אני שמח שוב לראות את עצמי בקהילה של רבני רבנו הגדול מו"ר יוסף עליו השלום. אני רוצה לדבר היום על המבוכה שהרמב"ם  מתוודה עליה, ואומר שיש מבוכה, המבוכה היא קשורה  למשהו מאוד עקרוני, האזהרה להאמין בדעות נכונות, קיום אלוקי וכו'. זה מכוון על הציווי להאמין והאזהרה שלו לאמץ דעות שאינם נכונות. המבוכה הזאת לא זכתה לתשומת לב, לא בעולם התורני ולא בעולם האקדמיה למרות שהדברים די ברורים כמו שנראה במקור הראשון, לדעתי הסיבה היא פשוטה, הרמב"ם די מהר פתר אותה. הוא הציג את המבוכה בשמונה פרקים שזה חלק מפירוש המשניות שלו שזה פרי ביכורים דבר שהוא כתב בעודו במרוקו לפני שהוא עלה לארץ ישראל ואחר כך ירד למצרים, וכבר בספר המצוות שזה הספר השני הגדול שהוא חיבר יש גם עדויות שתוך כדי הסיום לפירוש המשניות הוא כבר התחיל לעבוד על ספר המצוות, ייתכן שהמבוכה הזאת שאני רוצה לדבר עליו זה היה אחד הדברים שדרבנו אותו לכתוב את הספר המצוות.