דילוג לתוכן העיקרי

מעמד כבוד לזכרה של צביה שעאר ע"ה

המעמד עסק בכבוד נשות ישראל הכשרות והצנועות.
ר' אברהם שעאר "ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה" עיון בדברי חז"ל אין אשה מתה אלא לבעלה.