ד''ר אורי מלמד הלכות תשובה לרמב''ם 25 ע''פ מהר''י קאפח

שיעור מבית הכנסת של מארי רחוב אבן ספיר 5 ירושלים.
השיעורים בהל' תשובה לרמב''ם וברס''ג עפ''י מהרי''ק, מתקיימים כמידי יום ראשון משעה 17:00 עד 20:00
כולל מנחה וערבית

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪