הקדיש בהלכה ובמנהג

מקורות:
ברכות, ג, א
שבת, קיט, ב
סוטה, מט, א
רבינו, הל' תפילה
שו"ע ואחרונים

קובץ האודיו https://drive.google.com/file/d/1U3qttYMCTYjeM3ZOxxEWB9J0bobUckt6/view?u...

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪