המשך דיני תולעים הלכה למעשה שו''ת וארא התשע''ט

מקורות: גמרא, חולין, סז, א
רבינו, מאכלות אסורות

תגיות: 
תאריך: 
04/01/19 כ"ו טבת התשע"ט
x

Audio Playlist