בין אדם למקום, בין אדם לחברו

במסגרת ישיבת ראש חודש אב ה'תשע"ו.
נושא: ימי בין המצרים.
מרכז קהילתי "מקור חיים", נתניה.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪