הרב מאיר עפארי - מיהו אחשוורוש, פיקח? טיפש? הפכפך?

במסגרת ישיבת ראש חודש אדר ה'תשע"ח.
נושא: תורה ומורשת.
מרכז קהילתי "מקור חיים", נתניה.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪