דילוג לתוכן העיקרי

עיונים במשנתו של הרמב"ם ''ויראה לי''

הכנס למורשת הרב יוסף קאפח זצ''ל התשע''ח