הרב יצחק הלוי שליט''א בעצרת התעוררות וסליחות במעמד רבני תימן. התשע''ז

המרא דאתרא.
עצרת התעוררות בבית כנסת המרכזי בקרני שומרון

תאריך: 
15/09/17 כ"ג אלול התשע"ז
x

Audio Playlist