הרב יצחק הלוי שליט''א בעצרת התעוררות וסליחות במעמד רבני תימן. התשע''ז

המרא דאתרא.
עצרת התעוררות בבית כנסת המרכזי בקרני שומרון

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪