הרה''ג רצון ערוסי שליט''א מדיני חוה''מ - אמירה לגוי. חוה''מ סוכות התשע''ח

יום שני יט' תשרי חוה''מ סוכות התשע''ח מביכנ"ס "שיבת ציון" בקרית אונו
שידור ישיר 'קול הלשון' http://www.kolhalashon.com
נושא: אמירה לגוי כשאין לו מה שיאכל
מקורות: משנה תורה שביתת יו''ט פרק ז' הלכה כד'
שו''ע סימן תקמג'

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪