מדיני יו''ט - ריקודים ומחיאת כפיים ביו''ט ובשבת בכלל ובשמחת תורה בפרט

מקורות: מסכת ביצה דף לו' ע''ב משנה ביצה פרק ה' משנה ה'

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪