דם בביצים - חובת הבדיקה ודין הכלים

מקורות: גמרא חולין סד' ב'

רמב''ם הלכות מאכלות אסורות

תגיות: 
תאריך: 
24/11/17 ה' כסלו התשע"ח
x

Audio Playlist