דילוג לתוכן העיקרי

דם בביצים - חובת הבדיקה ודין הכלים

מקורות: גמרא חולין סד' ב'

רמב''ם הלכות מאכלות אסורות