מארי סעיד יצחק ואני ברוב חסדך

ואני ברוב חסדך - לקט פסוקים שנוהגים יהודי תימן לומר כפתיחה לסליחות יום הכיפורים.
מפי מארי סעיד יצחק הלוי

תאריך: 
30/08/17 ז' אלול התשע"ז
x

Audio Playlist