דילוג לתוכן העיקרי

מארי סעיד יצחק ואני ברוב חסדך

ואני ברוב חסדך - לקט פסוקים שנוהגים יהודי תימן לומר כפתיחה לסליחות יום הכיפורים.
מפי מארי סעיד יצחק הלוי