דילוג לתוכן העיקרי

מארי סעיד יצחק - פתיחה לסדר עבודה

סדר עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים
חיבורו של רבי שלמה אבן גבירול.
בנוסח יהודי תימן - מפי מארי סעיד יצחק הלוי