זמני השקיעה וצאת הכוכבים בהלכה

בין השמשות, שקיעת החמה וצאת הכוכבים בדיני שבת וכן להדלקת נר חנוכה בע"ש ובמוצ"ש

מקורות: גמרא, שבת, דף לד ע"ב ואילך
הרמב"ם, הלכות שבת וקידוש החודש וחנוכה

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪