דילוג לתוכן העיקרי

זמני השקיעה וצאת הכוכבים בהלכה

בין השמשות, שקיעת החמה וצאת הכוכבים בדיני שבת וכן להדלקת נר חנוכה בערב שבת ובמוצאי שבת

מקורות: גמרא, שבת, דף לד ע"ב ואילך
הרמב"ם, הלכות שבת וקידוש החודש וחנוכה