דילוג לתוכן העיקרי

המשך דין סכך שעל גבי מעמידים פסולים לסיכוך

מקורות: גמרא סוכה דף ט ע"ב
דף י"א ע"א ע"ב
דף טו ע"א ע"ב
הרמב"ם