קידוש - הלכה ומנהג

א. המנהג לקדש בבית הכנסת
ב. המנהג לקדש מעומד
ג. מה בין קדושת השבת בתפילה לקידוש
ד. תשלומין לקידוש
ה. קידוש מבעוד יום

מקורות:
גמרא, פסחים מדף ק, ב ואילך
רבינו, הלכות שבת

תאריך: 
21/08/16 ט"ז אב התשע"ו
x

Audio Playlist