ברכת כהנים בהלכה ובמנהג

מקורות: רמב"ם הלכות תפילה וברכת כהנים
גמרא סוטה לח-לט

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪