תפילת העמידה ועניית אמן חלק ב

מקורות: רמב"ם הלכות תפילה

א. מעבר כנגד המתפלל
ב. כשיצא עשירי באמצע תפילת העמידה כיצד יש לנהוג
ג. הפסקה באמצע תפילת הלחש
 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪